ចំរៀង៖ Turn Up The Music ច្រៀងដោយ Chris Brown


Chris Brown]
Turn up the music, cause this song just came on
Turn up the music, if they try to turn us down
Turn up the music, can I hear it til the speakers blow
Turn up the music, fill your cup and drink it down

If you’re sexy and you know it put your hands up in the air
Put your hands up in the air, girl, put your hands up
If you’re sexy and you know it put your hands up in the air
Put your hands up in the air, girl, put your hands up

Turn up the music, just turn it up loud
Turn up the music, I need it in my life, yeah
Turn up the music, just turn it up loud
Turn up the music, I need it in my life, yeah

Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh
Turn up the music
Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh
Turn up the music

Turn up the music

Tu-turn up the…

Turn up the music cause the sun just came up
Turn up the music, if they try to turn us down
Turn up the music, cause i’m trying to hear the speakers blow
Turn up the music, fill your cup and drink it down

If you’re sexy and you know it put your hands up in the air
Put your hands up in the air, girl, put your hands up
If you’re sexy and you know it put your hands up in the air
Put your hands up in the air, girl, put your hands up

And Turn up the music, just turn it up loud
Turn up the music, I need it in my life, yeah
Turn up the music, just turn it up loud
Turn up the music, I need it in my life, yeah

Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh
Turn up the music
Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh

Save my life, all I wanna do is party
So dj turn it up
Girl, dance with me, just dance with me
Girl can I see that, I really wanna touch that
Maybe can I beat that (don’t stop the)
Turn it up (just dance with me)
Turn it up (just dance with me)
Turn it up (just dance with me)
Turn it up (just dance with me)
Turn it up (just dance with me)
Turn it up (just dance with me)
Turn it up (just dance with me)
Turn it up

Turn up the music, just turn it up loud
Turn up the music, I need it in my life, yeah
Turn up the music, just turn it up loud
Turn up the music, I need it in my life, yeah

Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh
Can you turn it up, girl
Oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh
Can you turn it up, baby

Turn it up (just dance with me)
Turn it up (just dance with me)
Turn it up (just dance with me)
Turn it up (just dance with me)
Turn it up (just dance with me)
Turn it up (just dance with me)
Turn it up (just dance with me)
Turn it up

Turn up the music…

Advertisements

About Nataro

ក្នុងលោក គ្មានអ្វីដែលល្អគ្រប់ដប់នោះទេ
This entry was posted in ចំរៀង, វីដេអូ [Video] and tagged , , , . Bookmark the permalink.

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out / ផ្លាស់ប្តូរ )

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s