កំពូលមហាសេដ្ឋីក្នុងស្រុកខ្មែរ (ផ្នែកទី១)


មនុស្សដែលមានជាងគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឬក៏មនុស្សមានឥទ្ធិពលជំនួញក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ទី១ លោកឧកញ៉ា គិត ម៉េង (រហសនាម  ” អ្នកលេងវ័យក្មេង”)

ក្នុងនាមជាប្រធាន និងជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Royal Group of Companies គិត ម៉េង ដែលក្នុងឯកសារនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថា ជា“អ្នកលេងវ័យក្មេង”  បានគ្រប់គ្រង និងដំណើរការមុខជំនួញធំៗជាច្រើនក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងធ្វើជាទីប្រឹក្សារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន ទៀតផង។
លោកឧកញ៉ា គិត ម៉េង ជានាយកក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទម៉ូប៊ីតែល ០១២ ក៏ជាប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា។

A dual Cambodian-Australian citizen with a BA from
Australian National University, Kith Meng was born on
September 1, 1968. He is described as a relatively young and
ruthless gangster by Mekong Bank Chairman Michael Stephen
(PROTECT). Another well-connected business man in the
Cambodian community claims that Kith Meng is notorious for
using his bodyguards to coerce others into brokering deals.
As the chairman and CEO of Royal Group of Companies (RGC),
his resume runs the gamut of many different businesses. He
is concurrently the chairman of mobile phone company Cam GSM
Co., Cambodia Television Network (CTN), Cambo Six European
soccer betting Co., and CamLot Lottery Co. He has also
become an exclusive distributor of Canon products. Kith Meng
owns the Northbridge International School and the Cambodiana
Hotel. One of the most widely recognized achievements of the
Royal Group is its new joint venture with Australian-based
ANZ bank, in which both companies established ANZ Royal Bank
in 2005. The Royal Group owns 45% of the new bank. Kith
Meng also recently launched a new Cambodian insurance
company, Infinity General Insurance, through a joint venture
with Kuala Lumpur-based Infinity Financial Solutions.
Recently, Kith Meng was elected President of the
Cambodian Chamber of Commerce. He also serves as an advisor
to Prime Minister Hun Sen and serves on the board of the
Cambodian Red Cross, whose President is Hun Sen's wife, Bun
Rany. Politically, Kith Meng has good relations with the
Cambodian People's Party, FUNCINPEC, and the Sam Rainsy
Party. He claims credit for negotiating the three-way deal
among the parties to engineer Sam Rainsy's return to Cambodia
in early 2006. Several sources believe that the CPP has
tried to strengthen its relationship with Kith Meng because
it wants CTN's ability to broadcast to a large number of
Cambodians living abroad. Kith Meng speaks, reads, and
writes both Khmer and English.

ទី២ លោកឧកញ៉ា លី យ៉ុងផាត់ (រហសនាម“ស្តេច កោះកុង”)

យោងតាមឯកសារនេះ លី យ៉ុងផាត់ ចូលរកស៊ីខាង ថ្នាំជក់ អគ្គិសនី កាស៊ីណូ និងកន្លែងកម្សាន្ត ហើយ លី យ៉ុង ផាត់ មានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកជំនួញ និងមន្រ្តីជាច្រើនក្នុងប្រទេសថៃ ដែលនៅទីនោះគាត់គឺជាប្រជាជនដែល មានសញ្ជាតិពីរ (ថៃ-ខ្មែរ)។ លី យ៉ុងផាត់ ក៏ជាទីប្រឹក្សារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន ផងដែរ៕

A prominent Cambodian-Thai dual citizen, Ly Yong
Phat was born in Koh Kong on January 7, 1958 under the name
of Phat Suphapha. He is nicknamed "The King of Koh Kong,"
for his prominence in his home province, which is located in
southwestern Cambodia bordering Thailand. Although he never
went beyond high school, Ly Yong Phat amassed a large fortune
from importing and exporting cigarettes, generating
electricity, and running casinos and resorts. He has good
relations with businessmen and government officials on both
sides of the Cambodian-Thai border, including particularly
close ties to Cambodian officials of Thai heritage such as
Defense Minister Tea Banh, Navy Commander Tea Vinh, and Koh
Kong Governor Yuth Phouthang. Sihanoukville Governor Say Hak
is his cousin.As he currently serves as a CPP Senator and advisor
to Prime Minister Hun Sen, Ly Yong Phat boasts to visitors
that he was personally appointed to develop his home
province, Koh Kong. He also sits on the board of the
Cambodian Red Cross, headed by Hun Sen's wife. He is the CEO
and Chairman of the cigarette distributor Hero King Co. Ltd,
an administrator and majority shareholder of Koh Kong Sugar
Industry Co., Ltd, and the Koh Kong Plantation Co., Ltd. The
Cambodian Center for Human Rights (CCHR) (PROTECT) reported
that, after receiving land concessions that exceed the legal
limit of 10,000 hectares from the government in 2006, Ly Yong
Phat used his influence to send armed military police forces
to grab land from villagers and to clear their lands by
burning down their crops and trees. He speaks Khmer, Thai,
and Chinese dialects.

ទី៣ លោកឧកញ៉ា សុខ គង់ (រហសនាម“ស្តេច ប្រេងកម្ពុជា”)

លោកឧកញ៉ា សុខ គង់ ចាប់ផ្តើមដំបូងដោយក្រុមហ៊ុនកៅស៊ូបន្ទាប់មកក្រុមហ៊ុន សូគីម៉ិច ដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ប្រេងដ៏ធំបំផុតមួយនៅកម្ពុជា ។ កាលពីឆ្នាំ១៩៩៩ក្រុមហ៊ុនសូគីម៉ិច ទទួលបានសិទ្ធិលក់សំបុត្រចូលទស្សនា ប្រាសាទអង្គរវត្តក្នុងខេត្ត សៀមរាប។ ក្រុមហ៊ុនសូគីម៉ិច ក៏ត្រូវបានគេអះអាង ថាបានបន្ទាបប្រាក់ចំណូលបានមកពីការលក់ សំបុត្រ និងមិនបានផ្តល់ថវិកា គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កិច្ចការអភិរក្សប្រាសាទទេ ។ ឧកញ៉ា សុខ គង់ ជាប្រធាន ក្រុមហ៊ុនសូគីម៉ិច ហើយក៏ជាអតីតប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាគ្រូប។

Despite having only a third-grade education, Sok
Kong managed to transform USD 50 into USD 50 million in
capital. After fleeing Phnom Penh to Vietnam in 1975 when
the Khmer Rouge seized the city, Sok Kong returned after the
collapse of the Khmer Rouge regime and began a business
distributing and supplying Vietnamese-manufactured rubber
products such as bicycle tires. He soon created his own
rubber mill and secured a contract with the government to
produce rubber shoes made from tires. He also supplied the
government with military uniforms, food, and medicine for
military personnel.
His company, SOKIMEX, is the largest petroleum
supplier in the country and sells to both the government and
the private sector. Although its primary product is
petroleum from Vietnam, it has also expanded to provide
transport, power, agro-industry, rubber plantations, and
tourism services. One of SOKIMEX's biggest successes was
acquiring the ticketing rights to Angkor Wat in 1999. There
is much controversy surrounding the revenue from Angkor Wat
as reports suggest that SOKIMEX is grossly underreporting the
amount of money it makes from ticket sales. In addition,
Angkor Wat conservation advocates say that insufficient
revenue from these sales is dedicated to temple preservation.
 Sok Kong has also allegedly gained a bad reputation for not
paying taxes on oil, but has recently made efforts to
increase tax payments. He is still very close to Hun Sen and
the government hierarchy. He speaks Khmer, Vietnamese and
some French.

ទី៤ លោកឧកញ៉ាឡាវ ម៉េងឃីន និងលោកជំទាវ ជឹង សុភាព (រហសនាម“ប្តីប្រពន្ធអំណាច”)

លោកឧកញ៉ាឡាវ ម៉េងឃីន សមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណបក្សប្រជាជន  និងលោកជំទាវ ជឹង សុភាព ឈ្មោះហៅក្រៅថា យាយភូ ដោយត្រូវបានចាត់ទុកថា ជាប្តីប្រពន្ធដែលមានទំនាក់ទំនងខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយបំផុត ក្នុង ប្រទេសកម្ពុជា យាយ ភូ និង ឡាវ ម៉េងឃីន សមាជិកព្រឹទ្ធសភារបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា គឺជាសហម្ចាស់កម្មសិទ្ធិក្រុមហ៊ុន Pheapimex ។ លោកឡាវ ម៉េងឃីន ក៏បានគ្រប់គ្រង Shukaku Inc និងមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយលោក ហ៊ុនសែន និងលោក ជំទាវ ប៊ុន រ៉ានី ។ សូមបញ្ជាក់ថា Shukaku Inc  (សូកាគូអ៊ីន) គឺបានទទួលសិទ្ធិឲ្យវិនិយោគទីតាំងបឹងកក ឲ្យក្លាយជាទីក្រុងរណប រយៈពេល៩៩ឆ្នាំ។

One of the most politically and economically
connected couples in the country (after Prime Minister Hun
Sen and his wife and Commerce Minister Cham Prasidh and his
wife), Lao Meng Khin and Yeay Phu (aka Choeung Sopheap) were
born on January 1, 1944 in Sihanoukville and May 11, 1949 in
Kampot Province, respectively. They are the co-owners of
Pheapimex Fu Chan Co. Ltd, a controversial logging company
that has expanded to cover salt iodization, iron ore
extraction, bamboo cultivation, pharmaceutical imports and
hotel construction. According to a number of NGOs that
monitor environmental issues, Pheapimex is the company that
has acquired the largest total land area through the logging
business. Recently, the company has shifted from logging
concessions to economic land concessions (ELCs), by which it
now has access to at least 315,028 hectares of land for
agribusiness.
Yey Phu, who is of Chinese origin, uses her contacts in
China to attract foreign investment from Chinese companies
such as Wuzhishan LS and Jiangsu Taihu International. Her
husband, Lao Meng Khin, is a Vice President of the Cambodian
Chamber of Commerce, and he serves as a CPP senator and
advisor to Hun Sen. Together, they have a joint venture with
Sy Kong Triv through Wuzhishan LS for a pine tree plantation
in Mondulkiri Province. This dynamic duo has a rather strong
relationship to Hun Sen and his wife, Bun Rany. Lao Meng
Khin has accompanied the Prime Minister on more than one trip
to China, while Yeay Phu, who is a board member of the
Cambodian Red Cross, is reportedly a close friend and
business associate of Bun Rany. Yeay Phu is also a business
associate of Tep Bopha Prasidh, the wife of the Minister of
Commerce; and Ngyn Sun Sopheap, the wife of the Director of
the National Department of Customs and Excise. The Pheapimex
couple's son is married to the daughter of Lim Chhiv Ho, the
Managing Director of Attwood Import Export Co., Ltd. In
addition to Khmer, Lao Meng Khin speaks Mandarin Chinese and
Yeay Phu speaks several Chinese dialects.

ទី៥ លោកជំទាវឧកញ៉ា លីម ឈីវហូរ (រហសនាម“អ្នកយាមក្លោងទ្វារ”)


លោកជំទាវឧកញ៉ា លីម ឈីវហូរ  ជានាយកក្រុមហ៊ុន Attwood Export Import Co.Ltd។ លីម ឈីវហូរ គឺជាស្រ្តីម្នាក់ដែលមានទំនាកទំនងល្អបំផុតរបស់កម្ពុជា។ ឯកសាររបស់ស្ថានទូតអាមេរិកបានឲ្យដឹងថា គាត់មានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយ យាយ ភូ (លោកជំទាវ ជឹង សុភាព) ។
លោកជំទាវឧកញ៉ាលីម ឈីវហូរ ប្រធានក្រុមហ៊ុន LCH  INVESTMENT GROUP ៕

Born in Sihanoukville on October 1, 1961, Lim Chhiv
Ho is one of Cambodia's most well-connected women. She is the
Managing Director of Attwood Import Export Co., Ltd, the
official distributor in Cambodia for Hennessy Cognac and
popular brands of beer and whisky including Johnnie Walker
and Heineken. As a growing company, Attwood has diversified
its services and now owns hotels, real estate and property
development firms as well. The company has received
contracts from the government to develop Special Economic
Zones (SEZs) in Sihanoukville and Bavet near the Vietnamese
border. She has also recently signed a joint venture with
Zephyr Co. to create the Japan Cambodia Development
Corporation, which will establish another SEZ close to Phnom
Penh. To attract investment, these zones offer various
privileges to both local and foreign businesses including a
nine-year tax holiday, exemptions on VAT and import and
export duties. 

Lim Chhiv Ho, a vice president in the Cambodian
Chamber of Commerce, has very strong connections to other
prominent government and business officials in the country.
One of her strongest connections is to Choeung Sopheap (Yeay
Phu), co-owner of Pheapimex Co. Lim Chhiv Ho's daughter is
married to Yeay Phu's son. Lim is a close business associate
of Tep Bopha Prasidh, Minister of Commerce Cham Prasidh's
wife, who owns 10 percent of shares of Attwood valued at
approximately USD 1 million. Lim Chhiv Ho is also a business
associate of Ngyn Sun Sopheap, the wife of the Director of
the National Department of Customs and Excise. Lim Chhiv Ho
is a Cambodian Red Cross board member and fundraiser.
Advertisements

About Nataro

ក្នុងលោក គ្មានអ្វីដែលល្អគ្រប់ដប់នោះទេ
This entry was posted in ត្រដាងការពិត, ពីណាពីណី and tagged , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to កំពូលមហាសេដ្ឋីក្នុងស្រុកខ្មែរ (ផ្នែកទី១)

 1. នៅមានម៉ាគំនរទៀត សរសេរឲ្យមើលផង

  • monyrinataro ថា:

   មានច្រើនណាស់ទៀត តែមិនទាន់ហ៊ានសរសេរ ព្រោះរកមួយជុំ google គ្មានព័ត៌មានស្របច្បាប់ដែលអាចសរសេរបាន ខ្ញុំមិនមែនជនអាណាមឹក ដូច្នេះខ្ញុំមិនអាចសរសេរបានឡើយ!

 2. Phalla ថា:

  i need more details about the prime minister Hun Sen ‘s children and the other famous Ex : Sok An

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

w

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s