ប្ដូរលឿនណាស់ណ៎


ខ្ញុំឲ្យតែសប្បាយចិត្ត គឺជាមនុស្សធម្មតាម្នាក់ តែដសល់ពេលពិបាកចិត្តវិញ ដូចជាបិសាចមួយ ដែលចាំតែសំលាប់គេឯគ្រប់គ្នា។

ថ្ងៃនេះសប្បាយចិត្តណស់ បានទៅមើលកុនជាមួយនឹងក្មេងប្រុសម្នាក់ ^_^.

Advertisements

About Nataro

ក្នុងលោក គ្មានអ្វីដែលល្អគ្រប់ដប់នោះទេ
This entry was posted in អំពីកំណត់ហេតុខ្ញុំ [Diary] and tagged . Bookmark the permalink.