ដឹងខ្លួនទាន់ លាលែងពីដំណែង


អ្នកជំនួញ១០នាក់ដែលមានងារជា ឧកញ៉ា បានលាលែងជាទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាល បានសូមលាលែង​ពីដំណែង ព្រោះតែច្បាប់ប្រកាសទ្រព្យសម្បតិ្ត។

តើអ្នកមានឆ្ងល់ទេ ថាតើមកពីមូលហេតុអ្វី?

ការវិភាគរបស់ខ្ញុំ ចំពោះអ្នកទាំង១០រូបនោះ៖

  1. ភ័យខ្លាចពីទង្វើមិនស្របច្បាប់របស់ខ្លួនដែលប្រព្រឹត្តមុនច្បាប់នោះចេញ
  2. ខ្លាចគេចាប់ជំរិត
  3. ការជួយលាងលុយខ្មៅឲ្យគេ
  4. ខ្លាចជួយរដ្ឋច្រើនពេក មិនហ៊ានប្រកាសទ្រព្យប្រាប់គេ
  5. ខ្លាចគេរឹបអូសនូវទ្រព្យសម្បតិ្តមិនស្របច្បាប់
Advertisements

About Nataro

ក្នុងលោក គ្មានអ្វីដែលល្អគ្រប់ដប់នោះទេ
This entry was posted in ខ្ញុំចង់ដឹង, ពីណាពីណី, អំពីកំណត់ហេតុខ្ញុំ [Diary] and tagged , . Bookmark the permalink.